Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικούέργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος2024-2025 –Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και ΑναβαθμισμένουΠρογράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτωνσχολικού έτους 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2024-2025

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ