Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού
έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος2024-2025 –
Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος και Αναβαθμισμένου
Προγράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου – Λήξη διδασκαλίας μαθημάτων
σχολικού έτους 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2024-2025 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Read More >>

Διενέργεια έρευνας για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμηση της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ΕΒΙΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΠ ΓΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΒΙΕ Έντυπο Συναίνεσης Γονέα ή Έχοντα/ουσας την Επιμέλεια για Συμμετοχή στην Έρευνα Έντυπο πληροφόρησης εκπαιδευτικού για συμμετοχή του/της σε έρευνα...

Read More >>

Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Read More >>

Εισαγωγή των μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των ΚαλλιτεχνικώνΣχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ Λ.Τ.

Read More >>

Webinar επιμόρφωσης γονέων με τίτλο “Ενδοσχολική Βία: Πρόληψη & Αντιμετώπιση στο Σπίτι”

Το Σωματείο Eliza – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού διοργανώνει webinar επιμόρφωσης γονέων με τίτλο “Ενδοσχολική Βία: Πρόληψη & Αντιμετώπιση στο Σπίτι”, με στόχο την...

Read More >>