Εισαγωγή των μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α ́ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ Λ.Τ.