Κανονισμός

Αγαπητοί γονείς,

το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές περνούν πολλές ώρες, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται, παίζουν, χαίρονται αλλά αντιμετωπίζουν και δυσκολίες. Οι κανόνες έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία και το σχολείο να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των μετεχόντων στην σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγείας κ.λπ. Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρονται μερικοί από αυτούς τους κανόνες.

Η φοίτηση των μαθητών

Το σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και δυσχεραίνει την πρόοδο τους.

 • Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
 • Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος – ιδίως τηρούν την ώρα έναρξης των μαθημάτων
 • Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος (ασθένεια {με ιατρική βεβαίωση}, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.). Όταν ένας μαθητής απουσιάζει από το σχολείο για λόγους ασθένειας, κατά την επιστροφή του στο σχολείο, συνιστάται η προσκόμιση από τους γονείς ιατρικής βεβαίωσης, έτσι ώστε να προστατεύεται η υγεία των άλλων μαθητών. Εάν απουσιάζει για άλλους λόγους, οι γονείς υποχρεούνται να ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο. Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, επιβάλλεται να ενημερώσει εγκαίρως -την ίδια ημέρα- το δάσκαλο της τάξης.
 • Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολείων.
 • Η καθολική χρήση προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές, το εκπαιδευτικό και το λοιπό προσωπικό των σχολείων, είναι απαραίτητη. Η μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως με την προσέλευση στο σχολείο.
 • Οι αίθουσες διδασκαλίας θα χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατό, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ τμημάτων. Εξαίρεση αποτελεί η χρήση της αίθουσας Πληροφορικής, η διδασκαλία των τμημάτων Γαλλικής-Γερμανικής της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων και το ολοήμερο. Ωστόσο μετά τη χρήση αυτών των αιθουσών και τον καθαρισμό των χώρων και των αντικειμένων θα ακολουθεί ο αερισμός της αίθουσας για 15΄.
 • Είναι σημαντικό να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των παιδιών, με επίδειξη του τρόπου εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης (πλύσιμο χεριών, χρήση μάσκας). Η πρακτική εξοικείωση των παιδιών είναι χρέος της οικογένειας, η οποία λειτουργεί ως παράδειγμα, όσο και του σχολείου υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.
 • Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και άλλων προσωπικών αντικειμένων. Το κάθε παιδί θα πρέπει να χρησιμοποιεί μόνο τα δικά του αντικείμενα.
 • Θα πραγματοποιούνται διαφορετικά διαλείμματα ανά ομάδες τάξεων (Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη α΄ διάλειμμα στις 9.00 και Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεων στις 9.45, κ.ο.κ.) , ώστε να μην υπάρχει συγχρωτισμός και οι μαθητές να μην φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, αλλά ταυτόχρονα να υλοποιείται και το μάθημα της Φυσικής Αγωγής παράλληλα με τμήματα που δεν έχουν διάλειμμα.
 • Για την σχολική χρονιά 2020-21 και για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές επισκέψεις.
 • Οι σχολικές γιορτές θα πραγματοποιούνται σε κάθε τμήμα χωριστά από τους μαθητές και τους εκπ/κούς και οι γονείς θα ειδοποιούνται για την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης όλων των μαθητών.
 • Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και για όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των Α’ και Δ΄ Τάξεων.

Άφιξη στο σχολείο

 • Η άφιξη των μαθητών φορώντας απαραίτητα μάσκα, το πρωί γίνεται από τις 8.00 ως 8.15 από την είσοδο του σχολείου. Η άφιξη των μαθητών που παρακολουθούν την πρωινή ζώνη γίνεται από τις 7.00 ως 7.15. Στη συνέχεια η είσοδος του σχολείου κλείνει για λόγους ασφαλείας. Την πρωινή ζώνη παρακολουθούν μόνο όσοι μαθητές παραμένουν και στο ολοήμερο απογευματινό πρόγραμμα του σχολείου.
 • «Σύμφωνα με το Π.Δ. 79/2017 οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου (7.00 – 16.00). Με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσεται η ασφάλεια των μαθητών και αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του». 

Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες συναντήσεων με τους δασκάλους των τάξεων και όχι κατά την άφιξη ή αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο. Απαγορεύεται η είσοδος στο Σχολείο οποιουδήποτε και οποιαδήποτε σχέση έχει με τους μαθητές, εν ώρα διαλείμματος ή μαθήματος. Για την εύκολη προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών παρακαλούνται οι γονείς να απελευθερώνουν την πόρτα εισόδου-εξόδου του σχολείου βρισκόμενοι πίσω από τη σήμανση της κόκκινης γραμμής που υπάρχει εκεί.

 • Η έγκαιρη προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής καθυστερήσει δικαιολογημένα έρχεται στο σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα του και παίρνει την άδεια της Δ/ντριας ή της Υποδ/ντριας για να μπει στην τάξη του.
 • Στην είσοδο του σχολείου κατά την προσέλευση των μαθητών τους  υποδέχονται εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και οι συνοδοί-γονείς αποχωρούν, χωρίς να εισέλθουν στο χώρο του σχολείου.

Συστήνεται προς τους γονείς ο έλεγχος των παιδιών για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων (πιθανώς και με θερμομέτρηση) πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.

Αποχώρηση από το σχολείο

 • Οι μαθητές δε φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια) γίνεται πάντοτε με τη συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού ενημερωθεί γι αυτό ο δάσκαλος της τάξης ή η Δ/ντρια.
 • Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου, ανήκει αποκλειστικά στο γονέα ή κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
 • Οι γονείς παραλαμβάνουν τους μαθητές από την έξοδο και όχι μέσα από το κτήριο ή την αυλή του σχολείου, για το λόγο αυτό πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα σ’ αυτό το σημείο.
 • Λόγω των αυστηρών μέτρων προφύλαξης της διασποράς από τον ιό covid-19, και όπως προβλέπεται έχει ορισθεί συγκεκριμένη αίθουσα όπου θα παραμένουν οι μαθητές που ξαφνικά ένοιωσαν αδιαθεσία, και θα ειδοποιούνται οι γονείς τους όπου πρέπει το συντομότερο δυνατόν να τους παραλάβουν. Κατόπιν η αίθουσα θα καθαρίζεται και θα απολυμαίνεται. Οι γονείς ενημερώνουν το σχολείο, αφού επισκεφθούν το γιατρό τους και εφαρμόζουν τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, πριν την εκ νέου προσέλευση των μαθητών στο σχολείο, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση.
 • Η αναχώρηση των μαθητών από το σχολείο γίνεται ως εξής:
 • Στο τέλος του 6-ωρου στις 13.15 από την έξοδο του σχολείου.
 • Με την ολοκλήρωση της 1ης ώρας του ολοήμερου προγράμματος, δηλαδή στις 3.00 ή στις 4.00 για όσους μαθητές είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και οι γονείς-κηδεμόνες τους έχουν δηλώσει εξ αρχής την ακριβή ώρα αναχώρησής τους από το σχολείο.
 • Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους μαθητές κατά την αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου όπως και κατά την προσέλευσή τους και πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα για να τους παραλάβουν. Κάθε καθυστέρηση δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους, αλλά και για όσους συνεχίζουν το μάθημα.

Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος διακόπτεται: * όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση,  * όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή  * όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή κατά το 2o 15νθήμερο του Νοεμβρίου και το 1o 15νθημερο του Φεβρουαρίου.

 • Το γεύμα των μαθητών που παραμένουν στο ολοήμερο μπορεί να τοποθετείται από τους γονείς σε ισοθερμικά μπολ ή να καταναλώνεται από τους μαθητές κρύο από το ψυγείο (ελαφρύ γεύμα- σάντουιτς, κρέμα, γιαούρτι, σαλάτα, κ.ά.). Χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικών σκευών. Ενημέρωση των μαθητών να μη μοιράζονται μεταξύ τους το φαγητό και το νερό τους.

Διάλειμμα

 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές βγαίνουν στο προαύλιο και δεν επιτρέπεται η παραμονή τους στις αίθουσες ή στους διαδρόμους. Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζεται από τους δασκάλους ο χώρος παραμονής των μαθητών. Κανένας και για κανένα λόγο δε μένει μέσα στην αίθουσα μόνος του.
 • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα διαλείμματα για την πρόληψη ατυχημάτων. Οι μαθητές παίζουν και κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί και ακολουθούν τις οδηγίες των εφημερευόντων εκπαιδευτικών του Σχολείου.
 • Το διάλειμμα είναι χρόνος χαλάρωσης κι ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων, αλλά και χρόνος ικανοποίησης σωματικών αναγκών. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους που βρίσκονται στο προαύλιο.
 • Οι μαθητές κατά την άνοδό τους στις αίθουσες, κινούνται στα σκαλοπάτια από τη δεξιά μεριά, χωρίς φυσικά να τρέχουν. Το ίδιο πράττουν και στην κάθοδό τους, ώστε να αποτρέπονται τα ατυχήματα. Πάντοτε ακολουθούν τις οδηγίες των εκπαιδευτικών του τμήματος που τους καθοδηγούν καθώς και των εφημερευόντων εκπαιδευτικών.
 • Μόλις ολοκληρωθεί το διάλειμμα οδηγούνται από τους εκπ/κούς στα τμήματά τους. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος  οι μαθητές πρέπει να έχουν ήδη τελειώσει το φαγητό τους και να έχουν τακτοποιήσει τις ανάγκες τους. Όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μη ρυπαίνεται ο σχολικός χώρος, πετώντας τα χαρτιά και τα σκουπίδια στους κάδους απορριμμάτων του σχολείου.
 • Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται να αναπροσαρμόζονται.
 • Το κυλικείο που λειτουργεί στο σχολείο, πρέπει να διαθέτει μόνο τρόφιμα ή υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοιμασθεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλληλο υλικό. Οι μαθητές οφείλουν πριν την κατανάλωση των τροφίμων να εφαρμόζουν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το κυλικείο, το οποίο θα βρίσκεται τοποθετημένο σε σημείο ώστε να είναι Επίσης τηρούν τις αποστάσεις (1,5 μέτρα), οι οποίες έχουν σημανθεί στο δάπεδο κατά τη διάρκεια αναμονής εξυπηρέτησής τους από το κυλικείο.

Γονείς – κηδεμόνες

 • Οι κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και συμπεριφορά του παιδιού τους από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που όλοι βιώνουμε και προς αποφυγή συγχρωτισμού η ενημέρωση θα γίνεται τηλεφωνικά από τους εκπ/κούς όπως εκείνοι θα ορίσουν ή σε χρόνο διδακτικού κενού των εκπ/κών που θα σας γνωστοποιηθεί από τον δάσκαλο με την ολοκλήρωση του ωρολογίου προγράμματος.
 • Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές (ή αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της κεντρικής εισόδου) κι ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του σχολείου από τις ανακοινώσεις του σχολείου στην ιστοσελίδα του  www.2dim-galats.att.sch.gr.
 • Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στο/στη δάσκαλο/α της τάξης και στη διευθύντρια κάθε ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή, αποκλειστικά στο χρόνο που ορίζει ο κάθε εκπαιδευτικός, όχι στην έναρξη και στη λήξη του ημερησίου προγράμματος.
 • Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί κανένα παιδί στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε πρωτίστως το/τη δάσκαλο/α της τάξης, τη διευθύντρια οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή πρέπει να ενημερώνετε έγκαιρα το σχολείο, ιδιαίτερα σε περίπτωση μακροχρόνιας ή επαναλαμβανόμενης απουσίας. Τα τηλέφωνα του σχολείου (210.29.15.890 [Δ/νση] και 210.29.24.009 [Σύλλογος Διδασκόντων] begin_of_the_skype) end_of είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι δάσκαλοι έχουν τα δικά σας σωστά τηλέφωνα επικοινωνίας. Με δεδομένης της κατάστασης και για λόγους ασφάλειας της δημόσιας υγείας στο χώρο του σχολείου, προτείνεται η κατάθεση ιατρικής γνωμάτευσης μετά από κάθε απουσία του μαθητή για λόγους υγείας.
 • Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:

i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοήθεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωσή της.

ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από δώδεκα (12) μήνες.

iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.

v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοανεπάρκεια (HIV και CD4 <500).

vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία (prednisolone >20mg/μέρα).

vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νεφρική ανεπάρκεια.

viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.

ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.

x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά προβλήματα.

            γ) Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση για τον κορωνοϊό  

             COVID-19 και αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.

 • Σε περίπτωση που κάποιος από τους γονείς του μαθητή δεν έχει την κηδεμονία του, πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το σχολείο.
 • Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.
 • Οι γονείς και μαθητές τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακολουθούν τις υποδείξεις των σχολικών τροχονόμων, κατά την προσέλευση και την αποχώρησή τους.
 • Παρόλο που το εκπαιδευτικό προσωπικό δεν επιτρέπεται να χορηγεί οποιοδήποτε φαρμακευτικό σκεύασμα στα παιδιά σας (Φ.7/488/123316/Γ1/4-10-2010 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.), εντούτοις κρίνεται σκόπιμο να ενημερώνεται για: α) ευαισθησίες ή αλλεργίες των παιδιών σε φάρμακα ή τροφές και β) τυχόν ιατρική αγωγή στην οποία υποβάλλονται ή κάποιο πρόβλημα που υπάρχει και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ψυχοπνευματική εξέλιξή τους.

Γενικά

 • Το ντύσιμο των μαθητών πρέπει να είναι κόσμιο ανάλογο με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.
 • Οι μαθητές οφείλουν να φέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους συμμαθητές τους.
 • Δεν επιτρέπεται καμία μορφή βίας (λεκτική – σωματική).

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο οποιοδήποτε είδος παιχνιδιού και αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων δεν επιτρέπεται στους μαθητές, καθώς  και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου με βάση σχετική νομοθεσία του ΥΠΑΙΘ (αρ. πρ. 136712/Δ1/5-9-2019)

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ,  ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΔΥ (είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://2dim-galats.att.sch.gr) .

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί σας για την επίλυση οποιουδήποτε επιμέρους προβλήματος, επ’ ωφελεία των μαθητών μας. Ελπίζουμε και στη δική σας συνεργασία.