ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

2o 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου

Διεύθυνση A’/θμιας Α΄ Αθήνας

Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ) 9050538

 Δ/νση του Σχολείου (Δρυοπίδος 9 –Γαλάτσι- Τ.Κ. 11147)

Τηλέφωνο & Fax Δ/ντριας: 2102915890  Συλλόγου Διδασκόντων : 2102924009

e-mail :  mail@2dim-galats.att.sch.gr Ιστοσελίδα http://2dim-galats.att.sch.gr/

      2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2023-24